Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta w sprawie ustawy o policji z udziałem RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wraz z dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO Mirosławem Wróblewskim wziął udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Spotkanie odbyło się w wyniku decyzji prezydenta Andrzeja Dudy podjętej po rozmowie z przedstawicielami manifestacji, która odbyła się w dniu 5 lutego.

Tematem spotkania była ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym znowelizowania i wprowadzenia przepisów regulujących stosowanie inwigilacji przez służby policyjne i służby specjalne.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili, sygnalizowane już wcześniej postulaty, dotyczące tej ustawy, w tym dotyczące m.in. informowania o fakcie inwigilacji po jej zakończeniu, rozszerzenia przepisów o ochronie tajemnic zawodowych, subsydiarności kontroli ze strony służb.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o prowadzonych pracach nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących tej ustawy.

Wystąpił również z postulatem konieczności systemowego uregulowania funkcjonowania takiej kontroli poprzez opracowanie zupełnie nowej, kompleksowej ustawy ustrojowej, której podstawowym celem byłoby m.in. ustanowienie silnego niezależnego mechanizmu kontroli na działalnością służb. Rzecznik zwrócił uwagę, że organy takie funkcjonują w większości krajów europejskich.

Propozycja Rzecznika spotkała się z zainteresowaniem ministra Dery, który zadeklarował przekazanie jej Prezydentowi.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP