Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie

Data:
,
Tagi: kalendarium

O zaletach i problemach w reformie psychiatrii w Polsce Adam Bodnar rozmawiał 8 lipca w Koszalinie z osobami objętymi terapią Otwartego Dialogu, ekspertami z dziedziny psychiatrii oraz z członkami Stowarzyszenia „Przystań”. 

Rzecznik zajmuje się sprawą, bo wiele problemów związanych z prawami człowieka dotyczy psychiatrii i tego, w jaki sposób nasze społeczeństwo i nasze prawo traktuje osoby w kryzysie choroby psychicznej i osoby po takim doświadczeniu.

Często ulegamy stereotypowi, że wystarczy tabletka i szpital, a także że sprawę załatwi ubezwłasnowolnienie - zapominamy o znaczeniu dialogu w wychodzeniu z kryzysu, o wsparciu dla całej rodziny.

Szpital w Koszalinie pracuje w taki nowoczesny sposób, dlatego rzecznik praw obywatelskich chciał się zapoznać z tutejszymi doświadczeniami pomocy osobom potrzebującym. Tu specjaliści rozumieją, że kryzys psychiczny może wynikać z trudnych doświadczeń życiowych. 

Lekarze, terapeuci, osoby z doświadczeniem kryzysu i choroby oraz członkowie ich rodzin mówili w czasie spotkania o  cierpieniu wywoływanym chorobą, ale też o tym, jak pacjent i rodzina mogą się nawzajem poznawać i lepiej rozumieć. Opowiadali, jak doświadczenie kryzysu sprawia, że wzmacniają się więzi międzyludzkie. Mówili, że kluczowe stało się dla wszystkich odkrycie sensu i znaczenia rozmowy z drugą osobą. To wszystko możliwe jest dzięki nowoczesnym metodom pracy w Centrum. 

Stowarzyszenie „Przystań”

Pomaga osobom z niepełnosprawnościami (w tym chorym i  zaburzonym psychicznie), ale także ich rodzinom i otoczeniu - nie tylko w terapii, ale i w integracji ze środowiskiem. Oferuje m in. zajęcia w Szkole dla Rodziców.

Informuje, czym są choroby psychiczne. Uświadamia, że wśród nas są osoby chore psychicznie, ale także i ich rodziny, znajomi, przyjaciele. Walczy z uprzedzeniami związanymi z doświadczeniem choroby psychicznej.

Pomaga trafić do specjalistów, pomaga w wymianie doświadczeń, tworzy grupy wsparcia, integruje osoby chore i zdrowe.

Nawiązało porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medison” w Koszalinie, dzięki któremu od lipca 2010 r. ma swoją siedzibę w Centrum Zaburzeń Psychicznych. Współpracuje  także z koszalińskimi Poradniami Zdrowia Psychicznego, instytucjami samorządowymi i lokalnym biznesem.

Metoda Otwartego Dialogu

- Całe życie jest pełne kryzysów, od narodzin po śmierci, od zdanych egzaminów po ślub, od rozwodu i utraty pracy po kryzys związany z chorobą - mówili uczestnicy spotkania. - Istotne jest, jak sobie radzimy z takim kryzysem. Często działamy nieświadomie, nasze zachowania "dziedziczymy" w rodzinie. Rozmowa o kryzysie ułatwia zrozumienie, czy radzimy sobie z nim dobrze, czy nie ma lepszych sposobów.

Metoda Otwartego Dialogu polega więc na tym, aby w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego, organizować także spotkania, i to najlepiej w ciągu doby od momentu dowiedzenia się o kryzysie.

Zarówno pacjent, jak i członkowie rodziny powinni zostać zaproszeni do udziału w pierwszym spotkaniu, i uczestniczyć w nich potem w trakcie procesu terapeutycznego, tak długo, jak będzie to potrzebne. W spotkaniach tych, wszyscy przedstawiciele znaczących w takich sytuacjach zawodów – od pielęgniarki, psychiatry, opieki społecznej i innych istotnych władz, którzy mają kontakt z rodziną, otwarcie dzielą się swymi myślami i opiniami o kryzysie, i o tym, co powinno zostać zrobione. Biorą udział w spotkaniach tak długo, jak długo będzie potrzebna ich pomoc. Wszelkie dyskusje i decyzje terapeutyczne są podejmowane otwarcie w obecności pacjenta i członków rodziny.

- Najpierw robiliśmy tak, bo lekarze nas zapewniali, że tak trzeba. Potem zobaczyliśmy, że to leczy - mówili uczestnicy spotkania.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk