Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO ze studentami Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data:

- Zgodnie z artykułem 80. Konstytucji każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej - tak rozpoczął swój wykład Adam Bodnar w Centrum Kultury Wilanów. Wykład dotyczył roli Rzecznika Praw Obywatelskich i był skierowany do studentów Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Rzecznik mówił o kompetencjach RPO, katalogu uprawnień, strukturze Biura. Podawał również przykłady wystąpień generalnych oraz wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Studenci UTW mogli dowiedzieć się, że w Biurze RPO istnieją komisje ekspertów, m.in. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych.

Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, przedstawiła najnowszą publikację RPO pt. "System wparcia osób starszych w środowisku zamieszkania", która stanowi zbiór wskazówek m.in. dla samorządów do stworzenia sieci powiązań, które umożliwią seniorom pozostanie w swoim środowisku zamieszkania.

Rzecznik Adam Bodnar pytał uczestników wykładu o przykłady naruszeń praw i wolności. Dyskusja dotyczyła takich obszarów jak: abonament RTV, działania komorników, bariery architektoniczne, orzekanie o niepełnosprawności, służba zdrowia. 

Na zakończenie dr Adam Bodnar podkreślił jak istotną rolę w naszym codziennym życiu odgrywa niezależny od wpływów politycznych Trybunał Konstytucyjny.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk