Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z przedstawicielami środowiska lekarzy rezydentów

Data:

W dniu 21 października 2017 r. w Biurze  RPO  odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich  z przedstawicielami  lekarzy rezydentów.

Stronę lekarzy rezydentów reprezentowali: Krzysztof Hałabuz oraz Łukasz Jankowski.

Ze strony RPO w spotkaniu wzięli udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczynie RPO: Hanna Machińska i Sylwia Spurek oraz Piotr Mierzejewski - dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, a także Ewa Osińska pracowniczka tego Zespołu.

Podczas spotkania Rzecznik omówił dotychczasowe działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.

Lekarze rezydenci przedstawili najważniejsze postulaty reprezentowanego środowiska. Uczestnicy spotkania doszli do zgodnego wniosku, że działania władz publicznych na rzecz poprawy funkcjonalności systemu ochrony zdrowia powinny być realizowane z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 68 Konstytucji RP[1].
[1] Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
  5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk