Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

Data:
Tagi: kalendarium

O tym, że trzeba poprawić przepisy regulujące zawód psychologa RPO Adam Bodnar rozmawiał 5 grudnia 2018 r. z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Ustawa o zawodzie psychologa (Dz. U. z 2001 r. nr 73 poz. 763, z późn. zm.), chociaż jest aktem obowiązującym, nigdy nie zaczęła być stosowana. Są w niej bowiem wady, brakuje też aktów wykonawczych.

Wśród wątków poruszanych podczas spotkania pojawiły się także kwestie dotyczące skutków braku regulacji prawnych zawodu psychologa z punktu widzenia interesów osób korzystających z ich usług. W szczególności z uwagi na znaczącą rolę wydawanych przez nich opinii na potrzeby postępowań sądowych, ich pracę z osobami z uzależnieniami, zaburzeniami psychicznymi czy chociażby ich rolę w procesie nabywania i utraty uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk