Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Data:
Tagi: kalendarium

PDPS Ostrowina pokazała ekipie RPO dyrektor Iwona Sieminska. W spotkaniu uczestniczył starosta oleśnicki Wojciech Kociński. Spotkanie organizowane było w tamach programu spotkań regionalnych rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara na Dolnym Śląsku, w ramach którego spotyka się on z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i odwiedza miejsca ważne dla praw człowieka, spotyka się z ludźmi, których zaangażowanie i innnowacyjność są tak wielkie, że warto ich działania propagować potem w innych miejscach w kraju.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i jest domem rodzinnym dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. 

Zapewnienia mieszkańcom całodobową opiekę i potrzeby bytowe, opiekuńcze i społeczne, w atmosferze serdeczności, troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Mieszkańcy tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności oraz własnego stylu życia, nie naruszając praw innych mieszkańców.

Dom realizuje projekt INCEPCJA, który polega na utworzeniu i prowadzeniu  mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych w budynku pałacu.

Na potrzeby mieszkania zostało wydzielone prawe skrzydło I piętra, które dzięki swojej architekturze pozwalają  zorganizować autonomiczną formę pomocy niepełnosprawnym.

W skład mieszkania wchodzą: cztery sypialnie, pokój dzienny (terapeutyczny), taras zewnętrzny, kuchnia, łazienka z WC.

Wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych  i dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Także dojście do mieszkania (podjazdy do Pałacu, winda) pozwalają w grupie użytkowników umieścić osoby poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich.

Turnus treningowy trwa co najmniej jeden tydzień, lub jego wielokrotność. O długości trwania turnusu decyduje Zespół kwalifikacyjny PDPS, a w przypadku uczestników spoza  jednostki – Partnerzy Projektu, rozważając stopień niepełnosprawności uczestników, aktualną sytuację zdrowotną i rodzinną uczestników, a także ich otwarcie na rozwój  i osiągnięcie samodzielności.

Mieszkanie treningowe Powiatowego Domu Pomocy Społecznej zakłada dwa cele główne:

  • Wszechstronne, maksymalnie możliwe usamodzielnianie mieszkańca w obszarze życia osobistego, społecznego i zawodowego
  • Kreatywność  klienta  kształtowana na zajęciach, w tym: twórcza ekspozycja własnego potencjału, poszukiwanie i stabilizowanie swojego miejsca  w grupie społecznej, nauka wyrażania siebie słowem, uczuciem i twórczością, nauka komunikacji interpersonalnej, wypierania stereotypów odbioru społecznego i pokonywania kompleksu niesprawności.
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk