Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z państwową komisją ds. pedofilii

Data:

28 września Marcin Wiącek gościł w biurze RPO w Warszawie przedstawicieli Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. W spotkaniu, w czasie którego określone zostały potencjalne możliwości współpracy na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwem pedofilii i działań ukierunkowanych na dobro osób pokrzywdzonych, udział wzięli przewodniczący komisji Błażej Kmieciak, wiceprzewodnicząca komisji Hanna Elżanowska oraz członkini komisji Agnieszka Rękas.  

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. Prowadzi ona czynności mające na celu wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych poprzez wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych oraz identyfikację problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw pedofilii.

Komisja prowadzi także działania mające na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji w zakresie zwalczania nadużyć seksualnych oraz umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności ich sprawców. W jej zadania wpisana jest także działalność edukacyjną. Opracowuje i przedstawia raporty zawierające wnioski i rekomendacje, jak również prowadzi działania uświadamiające w zakresie problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski