Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z rodziną uchodźców z Afganistanu w Biurze RPO

Data:

19 lipca 2022 r. w Biurze RPO odbyło się spotkanie z afgańską rodziną, która została ewakuowana z Afganistanu przez Wojsko Polskie w 2021 r., a następnie umieszczona w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku, gdzie członkowie rodziny otrzymali status uchodźców. Od maja 2022 r. przebywają oni w Warszawie próbując usamodzielnić się i rozpocząć nowe życie. 

W spotkaniu wzięli udział: rodzina afgańska – ojciec z dwiema córkami Ajerą i Aishą, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 375 w Warszawie, do której uczęszczają dziewczynki Lidia Cudowska, główny specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga-Południe w Urzędzie m. st. Warszawy Edyta Kurant i wolontariuszka wspomagająca rodzinę Małgorzata Brudecka. Ze strony Biura RPO w rozmowach uczestniczyli: zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machinska, zastępca dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania Marcin Sośniak, główny koordynator ds. społecznych Andrzej Stefański oraz Wioletta Mioduszewska i Aleksandra Wodyk.

W procesie usamodzielniania rodzinie pomaga liczna grupa wolontariuszy, w tym Małgorzata Brudecka i Andrzej Stefański. Natomiast w grupie wolontariuszy, uczących dziewczynki języka polskiego i przygotowujących do nauki w 4 i 5 klasie szkoły podstawowej, jest Aleksandra Wodyk.   

ZRPO skierowała szczególne słowa podziękowania do Edyty Kurant i Lidii Cudowskiej za zaangażowanie i włączenie dziewczynek do akcji Lato w Mieście 2022. Dzięki temu została im zapewniona opieka, integracja z dziećmi polskimi, a zwłaszcza rozwój kompetencji językowych, co jest niezwykle istotne w ich dalszej nauce i pobycie w Polsce. Podziękowała również wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc rodzinie.

Podczas spotkania został także poruszony temat synów, którzy również zmuszeni byli opuścić Afganistan. Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie jednego z nich zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podjęcie działań zmierzających do sprowadzenie do Polski, w ramach procedury łączenia rodzin cudzoziemców.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2022-07-22 09:17:42
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data: 2022-07-24 12:07:07
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik