Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie eksperckie w Biurze RPO poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec osób starszych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich i Niemiecki Instytut Ochrony Praw Człowieka zorganizował spotkanie eksperckie poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec osób starszych w celu przedyskutowania przygotowanych propozycji treści przepisów aktu prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony praw osób starszych.

Spotkanie 7 marca Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie w gronie około 20 osób jest organizowane w związku z debatą prowadzoną na forum ONZ w sprawie zabezpieczenia praw osób starszych oraz prośbą przewodniczącego grupy roboczej ONZ ds. starzenia się (Open-ended Working Group on Ageing - OEWGA), skierowaną w piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r. do państw członkowskich ONZ oraz do narodowych instytucji ochrony praw człowieka, dotyczącą przygotowania i przesłania w terminie do 9 kwietnia br. wkładu do dyskusji [podczas 9. Sesji OEWGA (23-26 lipca 2018 r.)], obejmującego m.in. proponowaną treść międzynarodowego aktu prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji wobec osób starszych.

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk