Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Adama Bodnara z młodzieżą w Wieluniu

Data:
Tagi: kalendarium

W Wieluniu II wojna światowa wybuchła w piątek, w dzień targowy. Bo tu zawsze, także i dziś, targi odbywają się we wtorki i piątki. II wojna zaczęła się w piątek, o 4:40 rano, kiedy ludzie już zjechali się na rynek. Wtedy na miasto spadły niemieckie bomby. Zginęło ponad 1200 mieszkańców, nam udało się odtworzyć nazwiska 96 osób. Ten dzień nazywamy Czarnym Piątkiem.

Tak opowiadali RPO Adamowi Bodnarowi o historii swojego miasta uczniowie Szkoły Dialogu w II LO imienia Janusza Korczaka w Wieluniu. Opowiadali o polskiej i żydowskiej historii, pokazywali, jak wyglądała okupacja, jak cierpieli żydowscy sąsiedzi. Opowiadali też o tym, jak w ramach Szkoły Dialogu oprowadzają ludzi po mieście, potomków dawnych mieszkańców, pokazując pamiątki dawnego, żydowskiego Wielunia. Jak widzą emocje gości, którzy dzielą się z nimi historiami ze swego życia. Jak te opowieści zmieniają ich postrzeganie historii i teraźniejszości.

- Dzięki wam widać, że to nie prawda, że praca nad dialogiem polsko-żydowskim poszła na marne. Cokolwiek dzieje się „na górze”, wy robicie swoje i widzicie tego sens – mówił wzruszony Adam Bodnar.

Spotkanie rzecznika praw obywatelskich w II LO w Wieluniu odbyło się w ramach cyklu spotkań regionalnych RPO w województwie łódzkim w dniach 20-23 marca 2018 r. W ich toku RPO nie tylko spotyka się z obywatelami, którzy chcą mu przedstawić gnębiące ich problemy, ale rozmawia też o prawach człowieka z młodzieżą i odwiedza miejsca ważne dla praw człowieka i pamięci o nich (w Wieluniu złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą bombardowanie miasta 1 września 1939 r. – jest na placu naprzeciwko szkoły, która mieści się w miejscu, w którym w 1939 r. był szpital i został 1 września zbombardowany).

Pytania od uczniów

 • Jakie sprawy najczęściej kierowane są do RPO?
 • Jak RPO może przeciwstawiać się zjawisku homofobii?
 • Jak się zostaje Rzecznikiem?
 • Jaką odpowiedzialność ponosi Rzecznik w wypadku popełnienia wykroczenia albo przestępstwa?
 • Jak Rzecznik reaguje na krytykę pod swoim adresem?
 • Co można zrobić, jeśli prasa publikuje nieprawdziwe informacje o mnie?
 • Jak zmienić imię i nazwisko?
 • Czy pary homoseksualne mają mieć prawo do adopcji dziecka?
 • Co ułatwia zachowanie bezstronności?

O II LO w Wieluniu

II LO powstało w 1992 r. Początkowo działała w ramach Zespołu Szkół nr 2 składającego się z Kolegium Nauczycielskiego i Liceum Ogólnokształcącego. Po zmianach w 1 IX 1996 r. powstało  II LO w Wieluniu jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Liceum nosi imię Janusza Korczaka od 1988 r. Oferuję edukację rozszerzoną w różnych profilach – od politechnicznego, przez językowe po prawno-dziennikarski. Ma 468 uczniów w 16 oddziałach.

Osiągnięcia

 1. Certyfikat i tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA 2017 w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
 2. Tytuł (trzykrotny – 2016, 2017, 2018) „Szkoła Dialogu” w ramach realizowanego przez Forum Dialogu projektu „Szkoła Dialogu” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej (pod nazwą „Szlakiem Wieluńskich Żydów”
 3. Tytuł „Szkoła Przedsiębiorczości 2017” w ogólnopolskim konkursie(14. edycja Dnia przedsiębiorczości) , organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 4. Najlepsze Licea w Polsce Perspektywy Brązowa Szkoła 2015, 2018
 5. Najfajniejsza Szkoła Ponadgimnazjalna – plebiscyt na „Najfajniejszą szkołę ponadgimnazjalną w powiecie wieluńskim”, organizowany przez „Dziennik Łódzki” i „Nasz Tygodnik”
 6. Drugie miejsce w konkursie Najbardziej Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego 2015, 2016 III miejsce
 7. Osiągnięcia edukacyjne uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z różnych przedmiotów i 100% zdawalność na maturze 2017.

Projekty

 1. projekt unijny Naukowy ekspres – przystanek Korczak w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (2014-2015)
 2. projekt unijny „Tradycyjne baśnie europejskie na scenie w ramach programu Erasmus Plus (2015-2017)
 3. projekt „EkoEdukacja w Korczaku” w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (2016-2017)
 4. projekt unijny „Nauka – inwestycja w przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cykliczne wydarzenia ważne w środowisku lokalnym

 1. Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej „Wieczór przy Świecach” .
 2. Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych.
 3. Powiatowa Konferencja Ekologiczna.

Patronaty

 1. Patronat Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Chemii – klasy biologiczno-chemiczne
 2. Patronat Politechniki Łódzkiej – klasa politechniczna
 3. Patronat Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – klasy dziennikarskie.
 4. Patronat firmy Wielton S.A – klasa politechniczna.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk