Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Adama Bodnara z ekspertami Centrum Inicjatyw Obywatelskich "Człowiek, Inspiracja, Odpowiedzialność" w Słupsku

Data:
,
Tagi: kalendarium

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (wcześniej Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych) istnieje od ponad 20 lat. Szefową Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest Marta Makuch.

Dokładnie 10 lat temu Centrum zreorganizowało się i znacznie poszerzyło swoją działalność. Adam Bodnar odwiedził je 7 lipca po spotkaniu w słupskim Ratuszu.

Zespół CIO to ekspertki i eksperci, którzy wspierają organizacje pozarządowe, urzędy, a przede wszystkim mieszkańców Słupska w podejmowaniu obywatelskich działań, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans oraz otwartością na osoby zagrożone dyskryminacją.

W ciągu ostatniej dekady stowarzyszenie przeprowadziło setki szkoleń, udzieliło wiele tysięcy porad, pomogło założyć kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, zorganizowało akcje obywatelskie np. „Żółta karta dla rządu” za brak konsultacji społecznych w sprawie budowy tarczy antyrakietowej, akcje frekwencyjne „Tylko ryby głosu nie mają”, „Zostań bohaterem w swoim mieście – zagłosuj!”, czy „Ostatnie pożegnanie pociągów” jako protest wobec działań przyczyniających się do wykluczania komunikacyjnego Słupska. Właśnie zakończył się "Tydzień (o) demokracji" organizowany razem z Miejską Biblioteką Publiczną - oprócz udziału w debatach i dyskusjach ludzie mogli też opisać, czym jest dla nich demokracja  - metafory zbierane były przez pięć dni na ulicy (patrz zdjęcia).  

- Piękne hasła zostały zebrane, ale też organizatorzy akcji musieli stawić czoła niechęci, albo obojętności - mówili gospodarze. Atmosfera jest ciężka, nienawistne hasła (np. antyemigranckie) łatwiej organizują ludzi w Słupsku niż takie akcje edukacyjne. 

Główna część pracy CIO to podejmowanie różnorodnych partnerskich działań, dzięki którym wprowadzane są przyjazne mechanizmy współpracy obywateli, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych np. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, Kawiarenki Obywatelskie, Fundusz Wkładów Własnych dla organizacji pozarządowych, czy ostatnio – regranting.

Centrum w grudniu 2015 r. otrzymało od Rzecznika Praw Obywatelskich wyróżnienie specjalne w ramach Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, której idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przyznawana jest od 1994 roku. Od początku Nagroda Bursztynowego Mieczyka zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego śp. Macieja Płażyńskiego. Między innymi dlatego obecnie nosi ona imię tego właśnie patrona.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. Od roku 1999 inicjatywę tę wspiera również Marszałek Województwa Pomorskiego, który wspólnie z Wojewodą Pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo Nagrodę wspiera Europejskie Centrum Solidarności. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka, przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w roku minionym, bierze pod uwagę następujące kategorie: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, kultura, społeczeństwo obywatelskie, edukacja i współpraca międzynarodowa.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk