Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dialog w Poznaniu. Spotkanie Hanny Suchockiej, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, z Markiem Lisińskim z fundacji „Nie lękajcie się”

Data:

W środę 25 maja w Poznaniu odbyło się spotkanie Hanny Suchockiej, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich,  której celem jest walka z pedofilią w Kościele katolickim, z Markiem Lisińskim z fundacji „Nie lękajcie się”.

W spotkaniu  uczestniczył  także przedstawiciel Adama Bodnara  rzecznika praw obywatelskich.

Pan Lisiński przedstawił problemy osób będących ofiarami przemocy seksualnej, której sprawcami byli duchowni. Mówił o braku dostępu do dokumentów i wglądu w akta toczących się spraw. Wskazywał na konieczność większej pomocy w leczeniu dla osób mających traumatyczne doświadczenia z przeszłości.  Marek Lisiński mówił, że ofiary przemocy seksualnej bardzo często nie zgłaszają Kościołowi tego rodzaju przypadków, ponieważ nie mają zaufania do struktur Kościoła w Polsce.

Podkreślił i wskazywał na konieczność wypracowania skutecznego modelu pomocy na którą osoby te zasługują.

Hanna Suchocka zgodziła się z koniecznością wypracowania skutecznych form pomocy poszkodowanym. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że uda się to poprzez dialog i personalizację pomocy w konkretnych przypadkach.
Podkreśliła konieczność poprawy języka komunikacji i zapewniła, że komisja, której jest członkinią, pracuje nad wskazówkami dla Kościoła Powszechnego. Wypracowuje standardy według których powinny reagować poszczególne diecezje w kontaktach z osobami poszkodowanymi.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk