Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do żywności z wizytą w Biurze RPO

Data:

W Biurze RPO odbyło się spotkanie zastępcy RPO Stanisława Trociuka z Hilal Elver - specjalną sprawozdawczynią Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. prawa do żywności. Był to jeden z punktów jej oficjalnej wizyty w Polsce, która potrwa do 25 kwietnia. W rozmowie wzięli udział pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawiciele ONZ.

Celem wizyty Hilal Elver w Polsce jest zebranie informacji na temat stanu przestrzegania prawa do wyżywienia. Jej spostrzeżenia i zalecenia zostaną ujęte w sprawozdaniu końcowym, które zostanie przedstawione Radzie Praw Człowieka ONZ w marcu 2017 r.

Podczas potkania eksperci z Biura RPO mówili m.in. o problemach związanych z nowelizacją ustawy o obrocie ziemią rolną. Zwrócili też uwagę na problem wyżywienia osadzonych w zakładach karnych. Dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar dr Ewa Dawidziuk podkreśliła, że w wyniku wystąpień generalnych RPO uregulowane zostały kwestie dotyczące żywienia więźniów podczas transportu, zwiększono też normy określające ilość wody do picia, która przysługuje skazanym podczas wysokich temperatur. Zmiany dotyczyły również zapewnienia dostępu do wyżywienia zgodnego z przekonaniami religijnymi i kulturowymi osadzonych.

Hilal Elver pytała m.in. o problemy mniejszości narodowych, czy  kwestie związane z uchodźcami. Była też zainteresowana tym, jak polscy rolnicy radzą sobie ze spłacaniem pożyczek zaciągniętych z Unii Europejskiej. Prosiła również o informacje nt. bezrobocia w Polsce i sytuacji nieletnich przebywających w domach dziecka.

Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do żywności przybyła do Polski na zaproszenie rządu. Jest to pierwsza tego typu wizyta w naszym kraju. W jej ramach ekspertka spotka się z urzędnikami państwowymi, przedstawicielami agend ONZ w Polsce, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych w różnych częściach kraju.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk