Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skuteczna interwencja RPO ws. nieuzasadnionej odmowy przejazdu rowerzystów w ramach Masy Krytycznej w Krakowie

Data:

W odpowiedzi na pismo Rzecznika w sprawie zgromadzeń w formie przejazdu rowerów, Prezydent Miasta Krakowa poinformował o zmianie dotychczasowej praktyki na uwzględniającą uwagi zgłoszone przez RPO.

Sprawa dotyczyła wezwania organizatora Masy Krytycznej do uzupełnienia braków zgłoszenia zgromadzenia – brakiem było wskazanie w zgłoszeniu trasy przejazdu, podczas gdy przepisy przewidują wyłącznie zgromadzenia w postaci przejścia kolumny pieszych, a nie przejazdu rowerzystów. W ocenie Rzecznika taka interpretacja była niezgodna z orzecznictwem sądów i prowadziła do nieuzasadnionego ograniczenia konstytucyjnej wolności zgromadzeń.

Stanowisko RPO zostało potwierdzone w orzeczeniach Sądu Okręgowego w Krakowie, a następnie Sądu Apelacyjnego wydanych w tej sprawie. Sądy wprost wskazały, że pojęcie “trasa przejścia” zawiera w sobie także “trasę przejazdu”. 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk