Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Siódma edycja programu Karta Różnorodności pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Od czasu zainicjowania programu w Polsce odbyło się już pięć edycji konferencji Ogólnopolski Dzień Różnorodności, wizyty studyjne oraz liczne spotkania edukacyjno-networkingowe dla organizacji zainteresowanych wdrażaniem lub rozwijaniem polityki różnorodności. W ramach programu wydawane są także publikacje, zawierające wyniki badań i opinie ekspertów w zakresie zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i upowszechniania równości w miejscu pracy.

Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest prawie 250 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 10 samorządów.

Plany Karty Różnorodności na rok 2019:

  • publikacja książki z wydawnictwem Nieoczywistym „Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce” i debata online z okazji publikacji;
  • wydanie gry „Łączy nas różnorodność" ułatwiającej szkolenia/dyskusje nt. różnorodności w miejscu pracy;
  • 23 maja, VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności - konferencja poświęcona wyrównywaniu szans różnych grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy;
  • I kwartał-trzecia edycja (po 2014 i 2016 roku) cyklicznego badania Karty Różnorodności na temat działań związanych z upowszechnianiem różnorodności w miejscu pracy i poziomu wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce;
  • II kwartał - pierwsze w Polsce badanie na temat postrzegania mężczyzn w rolach opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk