Zawartość

9. edycja programu Karta Różnorodności pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 
2021-02-09
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem RPO 9. edycję programu Karta Różnorodności, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Od czasu zainicjowania programu w Polsce odbyło się już sześć edycji konferencji pn. Ogólnopolski Dzień Różnorodności, wizyty studyjne oraz liczne spotkania edukacyjno – networkingowe dla organizacji zainteresowanych wdrażaniem lub rozwijaniem polityki różnorodności.

Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest ponad 300 podmiotów - firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 13 samorządów.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją ekspercką zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób od 2000 roku. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje projekty wspierające rozwój CSR w Polsce oraz angażuje się w inicjatywy promujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Galeria

  • jasnofioletowa plansza dekoracyjna

    Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich 2021
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-09 11:51:09
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-27 12:05:38 9. edycja programu Karta Różnorodności pod Patronatem Honorowym RPO Agnieszka Jędrzejczyk