„Shaping the Future of Europe” – RPO na 93. konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Data:
Tagi: kalendarium
  • RPO wziął udział w 93. Konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego pod hasłem „The Future is Europe”, która odbywała się w dniach 2-11 lipca w Warszawie.
  • Europejski Parlament Młodzieżowy postanowił bowiem stworzyć młodym ludziom przestrzeń do dyskusji na temat wizji przyszłości Europy oraz kontaktu z tymi, którzy kształtowali idee i inicjatywy na całym kontynencie Europejskim.
  • W panelu, w którym brał udział Adam Bodnar, uczestnicy mówili o swoich wizjach przyszłości Unii Europejskiej oraz nazywali istotne problemy, z którymi mierzy się ona obecnie.

Udział w panelu razem z RPO  wzięli:

  • prof. Tobias Schumacher, European Neighbourhood Policy Chair
  • pr. Paloma Cuchi, przedstawicielka WHO w Polsce

Europejski Parlament Młodzieżowy (EYP) jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, działającą od 1987 roku. To jedna z największych platform debaty i edukacji politycznej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Celem organizacji jest zachęcanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu.

Załączniki:

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji: 2021-07-08 16:16:39
Osoba udostępniająca: Paulina Modrzecka
Data: 2021-07-08 16:33:07
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk