Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania Equinet w Warszawie

Data:
Tagi: kalendarium

W dniach 23-24 września 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania Equinet, współorganizowane przez Wydział Prawa Antydyskryminacyjengo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Seminarium skierowane do pracowników organów równościowych z Unii Europejskiej koncentrowało się na temacie przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Uczestnicy dyskutowali o rozwiązaniach prawnych przewidzianych w ustawodawstwach krajowych, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, o dobrych praktykach i doświadczeniach organów równościowych. Seminarium otworzył Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, zaś prezentacje i warsztaty prowadzili pracownicy Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych, Anna Błaszczak i Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego – Mirosław Wróblewski oraz Tomasz Oklejak, Naczelnik Wydziału do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warsztat prowadzony we współpracy z Krzysztofem Śmiszkiem i Karoliną Kędziorą z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dotyczył przypadków molestowania i molestowania seksualnego w służbach mundurowych.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk