Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium Equinet

Data:


Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich otworzył dwudniowe seminarium Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania Equinet, którego współorganizatorem był  Wydział Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze RPO. Tematem  spotkania pt. “Equinet Training on Gender Equality Combating Harassment and Sexual Harassment” skierowanego do pracowników organów równościowych z Unii Europejskiej było przeciwdziałanie molestowaniu i molestowaniu seksualnemu.


Uczestnicy dyskutowali m.in. o rozwiązaniach prawnych przewidzianych w ustawodawstwach krajowych, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz dobrych praktykach instytucji równościowych w zakresie przeciwdziałania tego typu nadużyciom. Celem szkolenia było m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat wykorzystywania seksualnego i przekazanie wiedzy o skutecznych narzędziach zapewniających wsparcie ofiarom molestowania. Zwrócono również uwagę na konieczność zaangażowania pracodawców i innych podmiotów na rzecz wspierania miejsc pracy wolnych od przemocy rozumianej także jako nadużycia seksualne.


Podczas seminarium, warsztaty w zakresie przeciwdziałania molestowaniu prowadzili przedstawiciele Biura RPO: Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Anna Błaszczak i Katarzyna Wilkołaska-Żuromska z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Tomasz Oklejak, Naczelnik Wydziału do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Zajęcia prowadzone we współpracy z Krzysztofem Śmiszkiem i Karoliną Kędziorą z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dotyczyły przypadków molestowania i molestowania seksualnego w służbach mundurowych.

 

 

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP