Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik wyjaśnia sprawę wulgaryzmów wobec obywateli Ukrainy.

Data:

BPK.540.2.2018

Chodzi o opisywane w prasie zachowanie funkcjonariusza Straży Granicznej wobec obywateli Ukrainy. 13 marca br. przekraczali oni granicę w Medyce. Usłyszeli wtedy pod swoim adresem niecenzuralne słowa.

Sprawa wymaga zbadania m.in. pod kątem realizacji zasady równego traktowania. Rzecznik skierował już do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wniosek o udzielenie informacji o powziętych w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustaleniach. 

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2018-03-23 13:21:28
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-22 13:30:05
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk