Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sadu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie rejestracji Stowarzyszenia „Lambda” w Bydgoszczy

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk