Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć Rolnośrodowiskowych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk