Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko od Starszego radcy do Starszego specjalisty w Wydziale Organizacyjno- Prawnym Biura Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji: 2016-11-15 14:39:36
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki