Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik monitoruje proces wdrożenia przez ARiMR systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolników

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach swojej działalności stale monitoruje proces przyznawania dopłat unijnych z perspektywy poszanowania praw rolników, w tym m.in. kwestie prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju  z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w związku z doniesieniami medialnymi, w których podnoszono, że w bieżącym roku ponownie pojawiły się problemy z wdrożeniem zmian w systemie informatycznym, które mogą doprowadzić do opóźnień w wypłatach dopłat za rok 2017.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Minister zapewnił, że wdrożona została funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie danych z wniosków i przeprowadzenia kontroli kompletności. Kolejne funkcjonalności umożliwiające sprawną obsługę wniosków w 2017 r. wdrażane będą systematycznie, tak jak to odbywało się w latach wcześniejszych. Minister podkreślił również, że jeśli zostanie podjęta decyzja o wypłacie w 2017 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, rozpocznie się ona natychmiast po określeniu stawek płatności na 2017 r. Odpowiednie funkcjonalności systemu informatycznego są już implementowane. Zaliczki będą zatem mogły być wypłacane już od 16 października br.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-06-06 10:46:21
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk