Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Adam Bodnar i rzeczniczka Sylwia Spurek na Kongresie Kobiet 13 i 14 maja w Warszawie

Data:
Tagi: Prawa kobiet

Już w najbliższy piątek, 13 maja rozpoczyna się VIII Kongres Kobiet. Będą tam rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, jego zastępczyni dr Sylwia Spurek, dr Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar BRPO i inni przedstawiciele Biura RPO.

Działalności RPO w obszarze równego traktowania będzie poświęcony panel na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego/prywatnego.

W pierwszym dniu Kongresu (piątek 13 maja, godz. 14.45-15.45) w Centrum Międzynarodowym odbędzie się sesja  „Kobieta, kariera i życie", dotycząca godzenia życia zawodowego i rodzinnego, współorganizowana przez RPO. W roli eksperta z zakresu problematyki równościowej w dyskusji weźmie udział dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO.

W panelu wystąpią także: Dominika Bettman, członkini Zarządu ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o., Anna Jakubowski, dyrektor generalna Coca Cola Poland Services i Paulina Reiter, zastępczyni redaktorki naczelnej „Wysokich Obcasów".

Panelistki opowiedzą o rozwiązaniach prawnych, które mogą ułatwiać rodzicom partnerskie relacje w opiece nad dzieckiem, a także przyczyniać się do zwiększenia zatrudnienia kobiet i zaangażowania mężczyzn w obowiązki domowo-rodzinne (praca w niepełnym wymiarze, elastyczny czas pracy, telepraca, urlop rodzicielski/wychowawczy). Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, jakie są bariery w efektywnym wykorzystywaniu tych narzędzi. Debata toczyć się będzie w nawiązaniu do Raportu RPO pt. "Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy".

Z kolei w centrum społecznym, w panelu dyskusyjnym "Alimenty to nie prezenty. Konieczne zmiany i modyfikacje prawne" weźmie udział dr Ewa Dawidziuk - wykładowca akademicki, dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar BRPO.

W piątek 13 maja (w godz. 14.30-16.00 w sali 30) we wspołpracy z BRPO odbędzie się warsztat: "Jak zatrzymać hejt?" prowadzony przez Bartosza Krajewskiego, pracownika kampanii HejtStop. Uczestnicy dowiedzą się  m.in., jakie  przepisy prawne odnoszą się do mowy nienawiści, jakie sa możliwości jej zgłaszania w Internecie oraz w jaki sposób mozna się przyczynić do zniknięcia obraźliwych napisów z murów polskich miast. Podczas warsztatu będzie też można porozmawiać o sklali hejtu, jego przyczynach i skutkach dla osób prywatnych, publicznych oraz organizacji.

W sobotę 14 maja (godz. 13.20) wystąpi rzecznik praw obywatelskich. Przypomni m.in. o działaniach RPO podejmowanych na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Omówi obszary, w których nastąpiły pozytywne zmiany oraz wyzwania, jakie stoją przed Rzecznikiem w zakresie realizacji zasady równego traktowania ze względu na płeć.

Z kolei w centrum społecznym, w panelu dyskusyjnym "Alimenty to nie prezenty. Konieczne zmiany i modyfikacje prawne" weźmie udział dr Ewa Dawidziuk. Wyjaśni, na czym polega wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka i jakie są zadania Komisji Ekspertów ds. Alimentów. Przedstawi działania, jakie zostały podjęte w celu poprawy sytuacji osób uprawnionych do alimentów i propozycję dalszych aktywności w tym zakresie.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk