Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Marszałka Sejmu : wybory do KRS mogą być nieważne

Data:
  • Do problemu sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa  przez polityków (co wprowadziła ustawa z 2017 r.), dochodzi kolejny: nowa  Rada wybierana jest w sposób, który łatwo może zostać zakwestionowany.
  • W  tworzonej na nowo KRS nie będą reprezentowani sędziowie sądów wszystkich rodzajów i szczebli, jak tego wymaga Konstytucja.
  • RPO pyta także Marszałka Sejmu o to, dlaczgo nie są ujawniane dane tych sędziów, którzy poparcli kandydatów do nowej KRS

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Marszałka Sejmu w sprawie trwającej teraz procedury wyboru członków do nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

RPO zwraca uwagę, że analiza zgłoszeń kandydatów zamieszczonych na stronie Sejmu RP wskazuje, że nie da się do KRS wybrać reprezentacji sędziów wszystkich rodzajów i szczebli sądownictwa.

Wśród kandydatów nie ma bowiem przedstawicieli wszystkich sądów. Na 15 miejsc do obsadzenia przez posłów jest tylko 17 kandydatów (ze względu na wątpliwości konstytucyjne wobec takiego sposobu wyboru sędziowie nie chcieli się zgłaszać do KRS i w efekcie zgłosiło się tylko 14 sędziów sądów rejonowych, 2 sędziów sądów okręgowych i jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego).

W efekcie w KRS nie zasiądzie ani jeden przedstawiciel sądów apelacyjnych czy też Sądu Najwyższego, ale także sądu wojskowego. Taka sytuacja jest nieakceptowalna ze względu na brzmienie art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP i może budzić wątpliwości co do ważności procedury wyboru członków KRS. Dla zapewnienia zgodności z  art. 187 Konstytucji RP konieczna jest taka wykładnia tego przepisu ustawy o  KRS, z  której wynika, że Sejm RP dokonuje wyboru spośród grupy kandydatów reprezentujących wszystkie wskazane szczeble sądowe.

Prowadzona procedura wyboru członków KRS wymaga zatem pogłębionej analizy i rozstrzygnięcia wątpliwości co do jej ważności, w związku z niezrealizowaniem wymogów konstytucyjnych, dotyczących składu KRS – zauważa RPO.

Druga kwestia, która wzbudziła wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, to problem ujawnienia nazwisk sędziów, którzy zgłosili kandydatury do KRS. Ujawnione są tylko dane pełnomocników kandydatów.

W skargach kierowanych do RPO wskazuje się, że na podstawie art. 11c ustawy o KRS Centrum Informacyjne Sejmu odmawia udzielenia informacji o osobach, które zgłosiły propozycje kandydatur sędziów.

 

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk