Chcesz zgłosić awarię pod numer pogotowia energetycznego? Najpierw wysłuchasz komunikatu. Rzecznik interweniuje w MSWiA

Data:
  • Gdy dzwonimy pod numer pogotowia energetycznego 991, musimy najpierw wysłuchać komunikatu dotyczącego przetwarzania danych osobowych
  • A to może zabrać kluczowy czas przy zgłaszaniu awarii i uszkodzeń sieci, które mogą wpłynąć na życie i zdrowie ludzi
  • Powodem jest, że numeru 991 nie włączono w system powiadamiania ratunkowego - tym samym administrator jest zobowiązany do informowania o przetwarzaniu danych

Obywatelka zgłosiła wątpliwości co do umieszczania komunikatu informującego o przetwarzaniu danych osobowych przed połączeniem z numerem alarmowym 991, obsługiwanym przez Polską Grupę Energetyczną. W momencie próby połączenia się z tym numerem - przed możliwością zgłoszenia awarii - konieczne jest bowiem wysłuchanie komunikatu dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Może to oznaczać stratę czasu w sytuacji zgłaszania awarii i uszkodzeń sieci, które mogą wpłynąć na życie i zdrowie obywateli.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostał odpowiedź, że zgodnie z przepisami system powiadamiania ratunkowego składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych pod numery alarmowe 112, 997, 998 i 999.

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego precyzuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie teleinformatycznym wykonanie obowiązku informacyjnego - wynikającego z rozporządzenia unijnego RODO - następuje przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wojewody lub wskazanego przez niego podmiotu, - na ich stronach internetowych oraz w widocznym miejscu w ich siedzibie.

Numer 991 nie został jednak włączony w system powiadamiania ratunkowego. Tym samym administrator zobowiązany jest do informowania o przetwarzaniu danych, tj. do spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO.

UODO ocenił, że optymalnym rozwiązaniem byłoby włączenie nr 991 pogotowia energetycznego do systemu powiadamiania ratunkowego, co umożliwiłoby realizację obowiązku informacyjnego tak, jak pozostałych numerów alarmowych.

Rzecznik wystąpił do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego o rozważenie wprowadzenia takiego rozwiązania.

VII.501.235.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-09-28 14:06:36
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski