Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wnosi o uchylenie zakazu wprowadzania psów na teren miejskiego kąpieliska w Obornikach

Data:
  • Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren kompleksu w Obornikach (Wielkopolskie) uchwalono niezgodnie z prawem – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do Burmistrza Miasta i wnosi o uchylenie zakazu

Do RPO wpłynęło pismo mieszkańca Obornik ws. zakazu wprowadzania psów na teren miejskiego kąpieliska. Skarżący pisze, że godzi to w jego prawa obywatelskie, zwłaszcza w swobodę poruszania się i przebywania w miejscach publicznych. 

Zakaz wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach z 31 maja 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Żwirki”. Zgodnie z nim, osobom znajdującym się na terenie kompleksu zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt. Uchwałę podjęto na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który uprawnia radę gminy do wydania aktu prawa miejscowego określającego zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

RPO podkreśla, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym skoro przepis ustawowy (art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zobowiązuje organ samorządu gminnego do ustalenia obowiązków nakładanych na właścicieli zwierząt domowych celem zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem przez nie terenów wspólnego użytku, to nie jest dopuszczalne regulowanie tej samej materii i w takim samym zakresie w uchwale podjętej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Ten obejmuje bowiem tylko takie sprawy, które nie są objęte delegacją ustawową z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczą zasad i trybu korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej.

W uchwale z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Rada Miejska w Obornikach określiła obowiązki właścicieli zwierząt domowych. Ustanowiono m.in. nakaz wyprowadzanie psów na uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w przypadku psów uznawanych za agresywne – dodatkowo nakaz wyprowadzania ich w kagańcu.

Skoro zatem zasady postępowania ze zwierzętami w miejscach publicznych unormowano w regulaminie utrzymania czystości i porządku, to regulowanie tej samej materii w akcie prawa miejscowego określającym zasady korzystania z gminnego kompleksu rekreacyjno-sportowego należy uznać za sprzeczne z prawem.

Zastępca RPO Valeri Vachev zwraca się zatem do burmistrza Tomasza Szramy o podjęcie działań legislacyjnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnych z prawem uregulowań miejscowych ustanawiających zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren kompleksu w Obornikach. 

V.7204.38.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski