Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO za ustanowieniem terminu doręczania przesyłek w upadłości konsumenckiej

Data:
  • Powinien być określony termin wydawania przesyłek pocztowych przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli upadłości konsumenckiej - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Dziś przepisy nie wskazują terminu, w jakim syndyk ma wydać przesyłki takiej osobie. W efekcie otrzymuje je nawet po kilku tygodniach, a może to być np. ważne pismo z sądu
  • Adam Bodnar wystąpił w tej sprawie  do Ministra Sprawiedliwości.

Problem doręczania przesyłek pocztowych podczas postępowania upadłościowego wyłonił się na tle spraw prowadzonych w Biurze RPO. Zgodnie z  prawem, o ogłoszeniu upadłości syndyk zawiadamia placówki pocztowe, które następnie doręczają mu adresowane do upadłego przesyłki. Brak określonego terminu wydawania przesyłki przez syndyka powoduje opóźnienia w jej doręczeniu.

Zdarza się, że ulega ona zagubieniu na drodze syndyk-placówka pocztowa. Wówczas upadły może ją otrzymać nawet po kilku miesiącach. Jest szczególnie dotkliwe, gdy przesyłka pochodzi z sądu, a upadły ma tylko kilka dni na złożenie pisma procesowego - podkreśla RPO.

Dla ochrony takiej osoby przed negatywnymi konsekwencjami zbyt późnego otrzymania przesyłek zasadne jest ustawowe uregulowanie terminu ich wydawania przez syndyka. Osobie takiej przysługują wprawdzie środki ochrony przed niewłaściwym i spóźnionym doręczeniem korespondencji, ale wymaga to wszczęcia kolejnych postępowań.

Jak wskazuje Rzecznik, to z kolei wpływa na wydłużenie spraw sądowych. Przewlekłość procesów w Polsce jest zaś jednym z poważnych problemów naruszających konstytucyjną zasadę prawa do sądu oraz podważających zaufanie obywateli do sądu.

Zdaniem RPO problem dotyczy głównie upadłości konsumenckiej, ale może odnosić się także generalnie do postępowań  upadłościowych.

Dlatego Rzecznik zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry z pytaniem, czy problem został przez resort dostrzeżony. Chce też wiedzieć czy rozważano, by na zasadzie wyjątku termin zaskarżenia orzeczeń sądowych był liczony dla upadłego od dnia otrzymania korespondencji od syndyka.

V.510.37.2018

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk