Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Marszałka Sejmu w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które prowadziły w latach 1999 - 2000 i w następnych równolegle działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych – 16 marca 2009 r.

Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które równolegle prowadziły działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych – 16 marca 2009 r.

Komunikat PAP: RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach - 16 marca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk