Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wystąpił do Allegro ws. blokowania sprzedaży książki Rafała Ziemkiewicza

Data:
  • Portal Allegro.pl wycofał ze sprzedaży książkę Rafała Ziemkiewicza w związku z opinią Stowarzyszenia Nigdy Więcej, że zawiera ona treści o charakterze antysemickim
  • Decyzja ta została odebrana przez część opinii publicznej jako forma cenzury prewencyjnej
  • Rzecznik podjął sprawę w celu wyjaśnienia, czy doszło do naruszenia wolności wypowiedzi, czy też działania portalu Allegro miały charakter usprawiedliwiony
  • Rzecznik, w odrębnym postepowaniu bada również, czy treści zawarte w książce Rafała Ziemkiewicza nie naruszają prawa

Problematyka związana z ochroną konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa w internecie leży w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego wpływa wiele skarg w tym zakresie.

Na podstawie doniesień medialnych RPO powziął informacje o wycofaniu ze sprzedaży poprzez portal Allegro.pl książki Rafała Ziemkiewicza pt. „Cham niezbuntowany” w związku z opinią Stowarzyszenia Nigdy Więcej, że pozycja ta zawiera treści o charakterze antysemickim. Decyzja ta została odebrana przez część opinii publicznej jako forma cenzury prewencyjnej przekazu. W związku z powyższym Rzecznik podjął postępowanie w celu wyjaśnienia, czy doszło do naruszenia wolności wypowiedzi, czy też działania portalu Allegro miały charakter usprawiedliwiony.

Rzecznik Praw Obywatelskich docenia troskę Allegro dotyczącą ochrony użytkowników przed potencjalną mową nienawiści, a tym samym za dbanie o to, by transakcje prowadzone poprzez portal nie prowadziły do naruszenia prawa. Niemniej decyzje w tym zakresie, zmierzające do całkowitego wyłączenia książki ze sprzedaży, powinny być podejmowane transparentnie i w oparciu  o przejrzyste zasady.

Rzecznik zwrócił się do spółki Allegro z prośbą o przedstawienie informacji na temat sposobu moderacji treści oraz procedury podejmowania decyzji o usunięciu konkretnych tytułów ze sprzedaży poprzez portal, w szczególności zaś o przyczyny podjęcia wskazanej decyzji wobec najnowszej publikacji Rafała Ziemkiewicza. Celem prowadzonego postepowania jest wyjaśnienie, czy działania Portalu Allegro mieściły się w ramach przeciwdziałania tzw. mowie nienawiści.

W odrębnym postępowaniu Rzecznik bada również, czy treści zawarte w książce Rafała Ziemkiewicza nie naruszają przepisów prawa w szczególności znieważenia grupy ludności z powodu przynalezności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej.

VII.564.75.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk