Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Budżet RPO został zwiększony, ale nadal jest niewystarczający. Wyjaśnienie RPO do raportu KE

Data:
  • Budżet Rzecznika Praw Obywatelskich na rok 2022 został zwiększony – informuje RPO w piśmie do KE w związku z nieaktualną informacją w sprawozdaniu na temat praworządności
  • Marcin Wiącek zwraca uwagę, że jest to jednak nadal kwota niewystarczająca w stosunku do potrzeb instytucji
  • Komisja Europejska w raporcie poinformowała, że władze publiczne nie zwiększyły budżetu RPO na rok 2022

13 marca 2022 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała trzecie wydanie corocznego sprawozdania na temat praworządności (Rule of Law Report). Raport jest istotnym elementem unijnego mechanizmu praworządności, którego celem jest wspieranie rządów prawa w państwach członkowskich i zapobieganie pojawianiu się lub eskalacji problemów.

W rozdziale poświęconym sytuacji w Polsce znalazł się fragment poświęcony instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja, opierając się na informacji pochodzącej z pierwszego półrocza 2021 r., informuje w nim, że polskie „władze publiczne nie zwiększyły budżetu RPO na rok 2022, ograniczając w ten sposób jego zdolność do pełnienia roli”.

W związku z tym RPO Marcin Wiącek informuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce o nieścisłości w tym fragmencie.

Wskazuje w piśmie, że w drugiej połowie 2021 roku instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich RP otrzymała dodatkowe środki z budżetu państwa na rok budżetowy 2022. Jest to jednak nadal kwota niewystarczająca w stosunku do potrzeb instytucji, biorąc pod uwagę zwiększony zakres obowiązków spowodowany pandemią i wojną na Ukrainie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski