Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO chce wyjaśnień od policji w sprawie interwencji pod Sejmem 20 lipca 2018 r.

Data:
Tagi: Sejm
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnia okoliczności i przebieg zatrzymania przez policję czterech osób, które demonstrowały 20 lipca 2018 r. pod Sejmem RP oraz  spowodowania uszkodzeń ciała u jednej z nich
  • Biuro RPO zwróciło się do komendanta stołecznego policji o informacje, czy trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające co do zasadności i prawidłowości czynności wobec zatrzymanych
  • Biuro pyta też, czy powodem interwencji było jedynie zbliżenie się demonstrujących do barierek oraz czy polegała ona na ich odpychaniu, szarpaniu i szczypaniu

Biuro RPO zawiadomiło komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, że w trosce o przestrzeganie konstytucyjnie gwarantowanych praw obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy, na podstawie publikacji medialnych dotyczących okoliczności i przebiegu interwencji oraz zatrzymania przez funkcjonariuszy policji czterech osób, które demonstrowały 20 lipca 2018 roku przed Sejmem RP i spowodowania uszkodzeń ciała u jednej z tych osób, podjął działania wyjaśniające.

W związku z tym dyrektor zespołu prawa karnego BRPO Marek Łukaszuk poprosił komendanta o informacje, czy prowadzone jest wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, w sprawie zasadności i prawidłowości podejmowanych czynności przez policjantów wobec zatrzymanych osób.

Szczegółowe pytania dotyczą tego, czy:

  • w świetle relacji osób i bezpośrednich świadków przebiegu zdarzeń opublikowanych w internecie i mediach, a mówiących o tym, że podstawowym powodem interwencji policji była jedynie okoliczność samego zbliżenia się demonstrujących do barierek, po czym funkcjonariusze podjęli interwencję - polegającą na odpychaniu, szarpaniu i szczypaniu demonstrujących – badana jest zasadność zainicjowania wspomnianej interwencji i jej proporcjonalność oraz adekwatność do sytuacji;
  • zabezpieczono w sposób niezwłoczny i prawidłowy nagrania monitoringu dokumentującego te działania funkcjonariuszy;
  • wobec sprzecznych relacji co do powodu i szczegółów przebiegu interwencji funkcjonariuszy i zatrzymań poszczególnych osób (np. relacja, iż osoba trzymająca megafon została popchnięta przez funkcjonariusza, co spowodowało, iż został uderzony inny policjant) prowadzi się staranną i rzetelną weryfikację rozbieżności;
  • znane są przypadki, że funkcjonariusze policji odmawiali podania swojego stopnia i nazwiska osobom, wobec których interweniowali, a jeśli tak, to jakie było uzasadnienie i podstawa prawna;
  • którakolwiek z zatrzymanych osób złożyła zażalenie na zatrzymanie (ewentualnie skargę na działania funkcjonariuszy), a jeśli tak to, w jaki sposób rozpoznano takie zażalenie bądź skargę.

II.519.682.2018

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk