Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws zbyt długiego czasu oczekiwania na opinie biegłych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych – 17 września 2010 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych – 17 września 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk