Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws skutecznego ścigania czynu lekarza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów kodeksu karnego dotyczących skutecznego ścigania czynu lekarza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów kodeksu karnego dotyczących skutecznego ścigania czynu lekarza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego – 14 maja 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk