Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws praw posiadaczy papierów wartościowych gwarantowanych przez państwo polskie

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie regulacji zmierzających do unormowania sytuacji prawnej posiadaczy papierów wartościowych gwarantowanych przez Państwo Polskie

Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie regulacji zmierzających do unormowania sytuacji prawnej posiadaczy papierów wartościowych gwarantowanych przez Państwo Polskie - 24 kwietnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk