Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego z Kościana

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z prośbą o rozważenie zainicjowania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziego Sądu Rejonowego w Kościanie. Sędzia ten uchylił areszt tymczasowy wobec skazanego nieprawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa zgwałcenia. Po uchyleniu aresztu przestępca dokonał dwóch zabójstw. Rzecznik Praw Obywatelskich, po podjęciu z urzędu sprawy opisanej w artykule "Policja nie puka dwa razy" opublikowanym w dzienniku "Gazeta Wyborcza", zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z prośbą o rozważenie dokonania przez Wydział Wizytacyjny Sądu kontroli przedmiotowej sprawy oraz do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - 2 marca 2009 r.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – 25 lutego 2009 r.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu – 25 lutego 2009 r.

"Policja nie puka ani razu", Gazeta Wyborcza – 17 lutego 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk