Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych w więzieniach

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania RPO informacji o niektórych wypadkach nadzwyczajnych jakie miały miejsce w poszczególnych jednostkach penitencjarnych na obszarze całego kraju.

Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania RPO informacji o niektórych wypadkach nadzwyczajnych jakie miały miejsce w poszczególnych jednostkach penitencjarnych na obszarze całego kraju - 24 kwietnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-09-17 12:00:35
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-13 12:52:52
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk