Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws definicji użytkowej lokalu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia jednolitej i powszechnie obowiązującej definicji powierzchni użytkowej lokalu.

Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie wprowadzenia jednolitej i powszechnie obowiązującej definicji powierzchni użytkowej lokalu – 23 lipca 2010 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia jednolitej i powszechnie obowiązującej definicji powierzchni użytkowej lokalu – 23 lipca 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk