Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek i ZRPO Valeri Vachev z wizytą na Węgrzech

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek i zastępca RPO Valeri Vachev złożyli 25 maja 2023 r. oficjalną wizytę na Węgrzech. Delegacja przebywała na Węgrzech na zaproszenie rzecznika praw podstawowych Węgier Ákosa Kozmy.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy urzędami ombudsmanów obu krajów. Rzecznikom towarzyszył zastępca dyrektora Zespołu Prezydialnego i Współpracy Międzynarodowej Maciej Kruk.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania ombudsmanów Polski i Węgier w Regionalnym Biurze Rzecznika Praw Podstawowych w Debreczynie. Rozmowa poświęcona była funkcjonowaniu urzędów oraz najważniejszym wyzwaniom i problemom, z którymi borykają się rzecznicy w swoich krajach. Wymieniono się także doświadczeniami w zakresie sprawowania mandatu organu do spraw wdrażania postanowień konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Następnie rzecznicy wzięli udział w spotkaniu w siedzibie policji okręgu Hajdú-Bihar w Debreczynie, w którym uczestniczyli również komendant policji tego okręgu József Gyurosovics, jego zastępca Csaba Lingvay, Domonkos Wildner, dyrektor Departamentu Skarg Policji, dyrektor regionalny Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Cudzoziemców Zsolt Harhai, dyrektor okręgu Hajdú-Bihar ds. zarządzania kryzysowego Antal Pintér zastępca sekretarza generalnego Biura Rzecznika Praw Podstawowych Gábor Schmidt oraz szef gabinetu Csenge Borbély. Spotkanie było poświęcone reakcji węgierskich władz i społeczeństwa obywatelskiego na kryzys humanitarny w związku z eskalacją agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy w lutym 2022 r.

Delegacja przebywała również na ukraińsko-węgierskim przejściu granicznym w Beregsurány, gdzie wizytowała punkt pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy utworzony przez Rzecznika Praw Podstawowych.

Ostatnim punktem była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Podstawowych w Budapeszcie. Rzecznicy dokonali podsumowania wizyty i ustalili dalsze ramy wymiany doświadczeń między instytucjami.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski