Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta przestawicieli BRPO w centrum recepcyjnym w hali Global EXPO przy ul. Modlińskiej w Warszawie

Data:

6 maja 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska oraz Marcin Sośniak i Agnieszka Szmajdzińska z zajmującego się ochroną praw migrantów Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO odwiedzili podlegające Wojewodzie Mazowieckiemu centrum recepcyjne dla cudzoziemców, mieszczące się w hali Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO przy ul. Modlińskiej w Warszawie.

Była to kolejna już wizyta przedstawicieli Rzecznika w centrum recepcyjnym, w którym udzielana jest pomoc cudzoziemcom opuszczającym Ukrainę z powodu trwającej tam wojny. Wizytujący przeprowadzili rozmowy z jednym z koordynatorów centrum recepcyjnego z ramienia Wojewody Mazowieckiego, wolontariuszami oraz przedstawicielami firmy cateringowej odpowiedzialnej za wydawanie cudzoziemcom posiłków.

W dniu wizyty w centrum recepcyjnym przebywało 3 309 osób, co stanowi połowę deklarowanej przez przedstawiciela Wojewody, maksymalnej pojemności hali, przewidzianej na 6 000 miejsc. Z przekazanej wizytującym informacji wynika, że pobyt każdej z osób finansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej z właścicielem hali EXPO. Znaczna część pomocy materialnej, z której korzystają tymczasowi mieszkańcy centrum, pochodzi jednak z darów dostarczanych przez organizacje, przedsiębiorców i osoby prywatne. Dotyczy to zarówno produktów żywnościowych, poza oferowanym w centrum cateringiem, jak i przedmiotów codziennego użytku, środków higieny osobistej, ubrań, zabawek dla dzieci, książek itp. Jak wskazują wolontariusze, pomoc wpływająca od darczyńców jest obecnie nieco mniejsza, niż była w ub. miesiącach. 

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie ocenili organizację żywienia zbiorowego oraz ilość i jakość wydawanych cudzoziemcom posiłków. Osoby przebywające w centrum recepcyjnym mają zapewnione trzy posiłki dziennie, które wydawane są w ramach bufetu w wydzielonej strefie gastronomicznej. Posiłki dowożone są z Józefowa w przeznaczonych do tego pojemnikach termicznych (osobno przywożone są śniadania, obiady i kolacje). Oferta żywieniowa jest różnorodna, uwzględnia opcję wegetariańską i w razie potrzeby inne diety. Warto dodać, że wizytujący przebywali w strefie gastronomicznej w ostatnich minutach pory śniadaniowej – dostępna wówczas ilość żywności, w tym ciepłych dań, jogurtów, wędlin, serów, owoców i pieczywa, zdawała się nawet przekraczać rzeczywiste zapotrzebowanie. 

W korytarzu przy wejściu do hali rozmieszczone zostały lodówki, w których przechowywane są pakiety żywnościowe (kanapki) przeznaczone dla osób opuszczających centrum. Dostęp to lodówek był nieograniczony. Również nieograniczony jest dostęp do ciepłych napojów, w tym mleka i produktów mlecznych dla dzieci i niemowląt, wydawanych przez wolontariuszy w dwóch wyznaczonych miejscach centrum recepcyjnego. 

Głównym problemem, który został zgłoszony wizytującym, jest niewystarczająca ilość worków foliowych oraz plastikowych naczyń i sztućców - dla przykładu liczba zużywanych kubków w ciągu 3 dni wynosi 14 tysięcy.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa