Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie zapewnienia procedury odwoławczej przy przyznawaniu pomocy z funduszy UE

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk