Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie przetrzymywania w aresztach osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przetrzymywania w aresztach osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie 

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przetrzymywania w aresztach osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie - 20 maja 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk