Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie napaści na Romów w Limanowej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjął informację o napaści na społeczność romską w Limanowej. Sprawcy, utożsamiający się najprawdopodobniej ze skrajnie prawicowymi organizacjami, zniszczyli należące do Romów mienie i zdewastowali budynki, malując na nich nienawistne hasła, wzywające wręcz do fizycznej eliminacji Romów. Napisy, mimo że skierowane były do Romów, miały też wyraźnie antyislamski i antymigrancki wydźwięk. W reakcji na ten atak Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z prośbą o informacje na temat podjętych w sprawie działań. Rzecznik zaapelował też do Burmistrza Limanowej o to, aby w obliczu tego typu aktów nienawiści władze samorządowe zaangażowały się w promowanie takich wartości, jak wielokulturowość i tolerancja, oraz uwrażliwiły społeczność lokalną na zagrożenia płynące z ksenofobii czy rasizmu.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP