Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rodzic musi płacić za siebie, gdy jego dziecko jest leczone w uzdrowisku. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Ludzie skarżą się, że jeśli chcą towarzyszyć swym dzieciom w leczeniu uzdrowiskowym, to sami muszą opłacać wszelkie koszty pobytu 
  • Pobyt opiekuna nie jest bowiem realizacją świadczenia opieki zdrowotnej i Narodowy Fundusz Zdrowia go nie finansuje 
  • Ponoszenie przez rodziców kosztów pobytu w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego może być jedną z przyczyn rezygnacji z przyznanego dzieciom leczenia - wskazuje zaniepokojony Rzecznik Praw Obywatelskich 

RPO Marcin Wiącek prosi o stanowisko w tej sprawie minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. 

Do Biura RPO wpływają skargi w sprawie kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dzieci, finansowanego ze środków publicznych. Z jednej ze skarg wynika, że opiekun musiał zapłacić 3670 zł za nocleg i wyżywienie w ośrodku (traktowany jako pobyt komercyjny), a także pokryć dodatkowe wydatki związane z pobytem: 210 zł za parking, 100 zł za korzystanie z lodówki w pokoju, itp.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, pobyt opiekuna nie stanowi realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dlatego nie ma możliwości sfinansowania go przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Budzi to zaniepokojenie RPO. Ponoszenie przez opiekunów kosztów ich pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego mogą być  jedną z przyczyn zwiększającej się liczby rezygnacji z przyznanego dzieciom leczenia.

W Raporcie końcowym zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego jako formę przeciwdziałania temu zjawisku zarekomendowano m.in.: 

  • dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia pod opieką osoby dorosłej; 
  • dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów przejazdów na leczenie uzdrowiskowe dzieci; 
  • przyznanie rodzicowi (opiekunowi) dodatkowego płatnego urlopu potrzebnego na przywiezienie i odwiezienie dziecka do i z uzdrowiska.

Na  mocy art. 68 ust. 3 Konstytucji dzieciom przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej. Jednym z jej aspektów jest zaś zapewnienie prawa dziecka do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. A pobyt rodzica w uzdrowisku wypełnia potrzeby uczuciowo–emocjonalne dziecka, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ma szczególne znaczenie w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz dzieci przewlekle chorych – podkreśla Marcin Wiącek.

V.7010.124.2022
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-07-26 11:36:27
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski