Utrudniony dostęp cudzoziemców do egzaminów z jęz. polskiego

Data:
  • Cudzoziemiec musi zdać egzamin ze znajomości jęz. polskiego - jeśli chce dostać polskie obywatelstwo lub uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 
  • Takie osoby skarżą się na zbyt małą liczba sesji egzaminacyjnych w roku i ograniczoną liczbę miejsc dla chętnych  
  • A obowiązkiem władz jest zapewnienie skutecznego dostępu do egzaminu osobom, które ubiegają się o pobyt bezterminowy w naszym kraju bądź o uznanie za obywatela polskiego

Skargi wpływające do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują na trudności, z jakimi spotykają się cudzoziemcy zainteresowani uzyskaniem urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego. Jest to jednym z warunków uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub uznanie za obywatela polskiego.

Przyczyną problemów jest zbyt mała liczba sesji egzaminacyjnych w roku i ograniczona liczba miejsc dla zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu. W 2020 r. zaplanowano tylko trzy dwudniowe sesje (w styczniu, marcu i październiku). Podobnie było w latach 2019 i 2018.

Sygnały wskazujące na potrzebę zwiększenia liczby sesji docierają także do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2016-2020 Komisja nadzorowała przygotowanie i przeprowadzenie 12 sesji egzaminacyjnych, na które zarejestrowało się ponad 21 tys. kandydatów.

Obecnie liczbę kandydatów szacuje się na ok. 10 tys. rocznie. Wzrasta liczba cudzoziemców, którzy ubiegają się w Polsce o legalizację pobytu. W 2019 r. o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wystąpiło ok. 3 tys. osób.

- W mojej ocenie obowiązkiem władz jest zapewnienie skutecznego dostępu do egzaminu z języka polskiego jako obcego osobom, które ubiegają się w Polsce o pobyt bezterminowy bądź ubiegają się o uznanie za obywatela polskiego i wiążą swoją przyszłość z Polską – napisał Adam Bodnar do ministra Wojciecha Murdzka.

Rzecznik pyta ministra, jak zamierza zapewnić prawidłowość funkcjonowania państwowego systemu poświadczania znajomości języka polskiego.

XI.540.99.2019

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-07-09 12:15:08
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-12-29 10:14:42
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk