Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy Sejm zajmie się projektem podwyższenia rekompensat dla świadków za utracony zarobek? RPO do Marszałek Sejmu

Data:
  • Do RPO wpływają skargi dotyczące zbyt niskiej rekompensaty za utracony zarobek dla świadków wzywanych przez sąd lub prokuraturę
  • Niemal dwa lata temu do Sejmu trafił senacki projekt zmian zwiększający tę kwotę
  • Mimo skierowania projektu do pierwszego czytania w 2021 r., do dziś Sejm nim się nie zajął
  • RPO pyta Marszałek Sejmu, kiedy projekt trafi pod obrady Izby

Od 10 lutego 2021 r. na rozpatrzenie przez Sejm czeka senacki projekt zmian w przepisach zmierzający do zwiększenia rekompensaty za utracony zarobek lub dochód dla świadka wezwanego przez sąd lub prokuraturę.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz ustaw o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zakłada, że maksymalna wysokość zwrotu utraconego zarobku lub dochodu świadka wzrosłaby do poziomu z 4,6% do 10% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznaczałoby to jego podniesienie z 82,31 zł do 178,94 zł. Wyeliminowałoby to możliwość uszczerbku finansowego.

Prace nad tym projektem zostały zainicjowane na skutek wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego 11 września 2020 r. do Komisji Ustawodawczej Senatu z  prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Senat 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę o skierowaniu projektu do Sejmu, gdzie nadano mu numer druku sejmowego 921.

Mimo to, do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w lutym 2021 r., do chwili obecnej to nie nastąpiło.

Tymczasem problem za niskiej kwoty zwrotu utraconego zarobku lub dochodu w związku z wezwaniem na świadka cały czas przewija się w skargach obywateli kierowanych do Biura RPO.

W związku z tym Marcin Wiącek prosi marszałek sejmu Elżbietę Witek o informację o przewidywanym terminie przyjęcia projektu do porządku obrad Sejmu.

II.510.197.2019

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski