Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ochrona specustawy nie dla Ukraińców z kanadyjską wizą. Rzecznik występuje do Wojewody Mazowieckiego

Data:
  • Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na trudności, jakie uchodźcy wojenni z Ukrainy napotykają przy próbie uzyskania lub odzyskania statusu UKR, jeśli jednocześnie mają kanadyjską wizę
  • Zastępca RPO Valeri Vachev pisze w tej sprawie do wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego

Status UKR jest nadawany na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Potwierdza, że legitymująca się nim osoba może korzystać z wynikających ze specustawy uprawnień.

Status nie przysługuje osobom, które spełniają warunki wskazane w art. 2 ust. 3 specustawy. Są to m.in. przypadki, w których jej pobyt na terytorium Polski lub UE jest zalegalizowany w inny sposób. Traci się go również, opuszczając Polskę na ponad 30 dni. 

W ustawie nie przewidziano jednak możliwości odmowy nadania lub przywrócenia statusu UKR w przypadku uzyskania wizy innego państwa. 

Z informacji BRPO wynika, że wytyczne zakładające odmowę nadania statusu UKR obywatelom Ukrainy posiadającym kanadyjską wizę miał wydać wojewoda mazowiecki. W związku z tym zastępca RPO Valeri Vachev pyta wojewodę mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego, czy takie wytyczne rzeczywiście wydano, a jeśli tak, prosi o przekazanie ich treści i podstawy prawnej. 

XI.541.133.2022

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński