Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO uczestniczył w międzynarodowej konferencji: „Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka” w Kijowie

Data:

 


Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył w międzynarodowej konferencji: „Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka” zorganizowanej w Kijowie w ramach obchodów 10-lecia działalności instytucji Pełnomocnika Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka (Ombudsmana) Ukrainy oraz 60 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 12-14 kwietnia 2008 r.

Wystąpienia RPO na konferencji: „Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka”, Kijów: 12-14 kwiecień 2008 r. (wersja polska)

Wystąpienia RPO na konferencji: „Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka”, Kijów: 12-14 kwiecień 2008 r. (wersja angielska)

Wystąpienia RPO na konferencji: „Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka”, Kijów: 12-14 kwiecień 2008 r. (wersja ukraińska)

Wspólny apel Ombudsmanów Ukrainy i Polski - 6 września 2007 r.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wspólnej z Niną Karpaczową, Pełnomocnikiem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka wizytacji przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Medyce i przyjętego podczas spotkania Apelu do Głów Państw i Rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy – 11 września 2007 r.

Pismo Jacka Kluczkowskiego, Ambasadora RP na Ukrainie dotyczące międzynarodowej konferencji pt.: „Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka” - 23 kwiecień 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk