Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja Policji w krakowskim szpitalu. RPO: przepisy nie przewidują udziału policjantów w badaniu osoby

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w sprawie Pani Joanny do Rzecznika Praw Pacjenta  
  • Przypomina, że pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, zwłaszcza w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych
  • Przepisy nie przewidują udziału policjantów nawet w badaniu osoby zatrzymanej, podejrzanej czy też oskarżonej. A pacjentka takiego statusu nie miała  

Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu prowadzi postępowanie w sprawie pacjentki z Krakowa, której 27 kwietnia 2023 r. udzielano świadczeń zdrowotnych, a która równocześnie była objęta czynnościami Policji. Informacje z przestrzeni publicznej wskazują, że udzielanie jej świadczeń zdrowotnych odbywało się w obecności funkcjonariuszy. 

RPO wskazuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dlatego uczestnictwo, a także obecność innych osób w tym czasie, wymaga, co do zasady, zgody pacjenta i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Z ujawnionych okoliczności sprawy nie wynika, aby pacjentka miała status osoby zatrzymanej, podejrzanej czy też oskarżonej. Nawet wówczas jednak przepisy nie przewidują uczestniczenia funkcjonariuszy w badaniu osoby z takim statusem procesowym. 

Z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję wynika, że decyzję o obecności policjanta w trakcie badania lekarskiego osoby zatrzymanej podejmuje lekarz wykonujący to badanie. 

Zgodnie zaś z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej, organ postępowania nie uczestniczy, z zastrzeżeniem art. 198 § 2 k. p. k. (przeprowadzanie badania przez biegłego), w przeprowadzaniu badań. 

RPO prosi RPP Bartłomieja Chmielowca o przedstawienie ustaleń w tym zakresie.

VII.501.120.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski